Základné informácie o regulácii

Regulácia
Úhrada nákladov za vzorky a skúšanie predmetu kontrolného nákupu
Citácia
Dohliadaná osoba je povinná uhradiť náklady vzoriek a skúšania predmetu kontrolného nákupu, ak bolo zistené porušenie povinnosti podľa tohto zákona, všeobecného predpisu o ochrane spotrebiteľa alebo osobitných predpisov.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 8, odsek 6
Predmet regulácie Kontrolný nákup (Paragraf 8, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Dohliadaná osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74295e7d0f343b3de73779