Základné informácie o regulácii

Regulácia
Upustenie od výkonu zvyšku zákazu predaja, poskytovania produktov alebo elektronického obsahu
Citácia
Orgán dohľadu môže na základe odôvodnenej žiadosti dohliadanej osoby upustiť od výkonu zvyšku zákazu predaja produktov alebo poskytovania produktov alebo elektronického obsahu spotrebiteľom po vykonaní polovice uloženej sankcie podľa odseku 1.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 24, odsek 3
Predmet regulácie Podmienky uloženia zákazu predaja, poskytovania produktov alebo obsahu (Paragraf 24, Článok I.)
Kategória regulácie Právo
Subkategória regulácie Dovolenie
Dotknuté subjekty
Právo Orgán dohľadu
Súvisiace subjekty Dohliadaná osoba
Spotrebiteľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74c3a64d3035583194ce82