Základné informácie o regulácii

Regulácia
Určenie lehoty na splnenie uložených povinností
Citácia
Orgán dohľadu vo výroku rozhodnutia, ktorým ukladá sankciu podľa § 20 ods. 1 písm. c) alebo písm. d) určí lehotu, v ktorej je dohliadaná osoba povinná splniť uloženú povinnosť.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 25, odsek 2
Predmet regulácie Doplňujúce ustanovenia k ukladaniu sankcií (Paragraf 25, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Orgán dohľadu
Súvisiace subjekty Dohliadaná osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74c4314d3035d12794ce85