Základné informácie o regulácii

Regulácia
Výnimka z povinnosti prihliadať na opakované vyhlásenia podľa § 13, odseku 1 tohto zákona v tej istej veci
Citácia
Orgán dohľadu nie je povinný prihliadať na opakované vyhlásenia podľa odseku 1 v tej istej veci okrem vyhlásenia podľa odseku 6.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 13, odsek 10
Predmet regulácie Dobrovoľné opatrenie (Paragraf 13, Článok I.)
Kategória regulácie Právo
Subkategória regulácie Dovolenie
Dotknuté subjekty
Právo Orgán dohľadu
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d7435767d0f346190e737a1