Základné informácie o regulácii

Regulácia
Výnimka z povinnosti začať konanie o porušení povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa
Citácia
Orgán dohľadu nie je povinný začať konanie o porušení povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa po vydaní opatrenia o blokovaní, ak opatrenie o blokovaní splní účel, pre ktorý bolo vydané.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 11, odsek 11
Predmet regulácie Predbežné opatrenie o blokovaní (Paragraf 11, Článok I.)
Kategória regulácie Právo
Subkategória regulácie Dovolenie
Dotknuté subjekty
Právo Orgán dohľadu
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d742ecf7d0f344e5ae73794