Základné informácie o regulácii

Regulácia
Vzájomná súčinnosť orgánov dohľadu
Citácia
Orgány dohľadu sú pri výkone dohľadu povinné si navzájom poskytovať súčinnosť.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 4, odsek 6
Predmet regulácie Práva a povinnosti dohliadanej osoby a orgánu dohľadu pri výkone dohľadu (Paragraf 4, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Orgán dohľadu
Nepriame právo Iný orgán dohľadu
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d7423e758cfd0b37b44c9a5