Základné informácie o regulácii

Regulácia
Začatie konania o uložení poriadkovej pokuty
Citácia
Konanie o uložení poriadkovej pokuty sa môže začať doručením rozhodnutia o uložení poriadkovej pokuty.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 30, odsek 5
Predmet regulácie Poriadková pokuta (Paragraf 30, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Orgán dohľadu
Dohliadaná osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74dea3e9daea08802659b4