Základné informácie o regulácii

Regulácia
Základné zásady a princípy činnosti orgánu dohľadu pri výkone dohľadu
Citácia
Orgán dohľadu pri výkone dohľadu postupuje nezávisle a nestranne a využíva tiež podnet a návrh spotrebiteľa, právnickej osoby založenej alebo zriadenej na ochranu spotrebiteľa (ďalej len „spotrebiteľské združenie“) alebo inej osoby; orgán dohľadu nie je podnetom a návrhom viazaný.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 3, odsek 3
Predmet regulácie Výkon dohľadu (Paragraf 3, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Zásada alebo princíp
Dotknuté subjekty
Povinnosť Orgán dohľadu
Súvisiace subjekty Spotrebiteľ
Iná osoba
Spotrebiteľské združenie
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74223058cfd0847b44c99a