Základné informácie o regulácii

Regulácia
Započítanie času zákazu predaja alebo poskytovania produktov alebo elektronického obsahu spotrebiteľom
Citácia
Do času zákazu predaja produktov alebo poskytovania produktov alebo elektronického obsahu spotrebiteľom sa započítava čas, počas ktorého dohliadaná osoba na základe predbežného opatrenia podľa § 10 nesmie túto činnosť vykonávať.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 24, odsek 2
Predmet regulácie Podmienky uloženia zákazu predaja, poskytovania produktov alebo obsahu (Paragraf 24, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Orgán dohľadu
Dohliadaná osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74c3824d30353b7894ce81