Základné informácie o regulácii

Regulácia
Zásady výsluchu fyzickej osoby v súvislosti s výkonom dohľadu
Citácia
Orgán dohľadu je oprávnený klásť predvolanej fyzickej osobe otázky v rozsahu výkonu dohľadu. Na výsluch fyzickej osoby podľa odseku 1 sa vzťahuje § 6 ods. 1 až 3. Predvolaná fyzická osoba musí byť pred začatím výsluchu poučená o právach a povinnostiach podľa § 6 ods. 2 a 3.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 5, odsek 2
Predmet regulácie Účasť fyzickej osoby pri úkone dohľadu (Paragraf 5, Článok I.)
Kategória regulácie Právo
Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Oprávnenie
Príkaz
Dotknuté subjekty
Právo Orgán dohľadu
Povinnosť Orgán dohľadu
Nepriame právo Predvolaná fyzická osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74246a58cfd0032e44c9a8