Základné informácie o regulácii

Regulácia
Záverečné ustanovenie
Citácia
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 34
Predmet regulácie Záverečné ustanovenie (Paragraf 34, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74e1c4e9daea18ce2659c7