Základné informácie o regulácii

Regulácia
Žiadosť o zachovanie zápisu v zozname osôb oprávnených zasielať vonkajšie výstrahy
Citácia
Na žiadosť podľa odseku 9 písm. f) sa vzťahujú odseky 3 až 5. Ak spotrebiteľské združenie požiada o ďalšie vedenie v zozname a preukáže splnenie podmienok podľa odseku 3, ministerstvo hospodárstva rozhodnutie o zápise spotrebiteľského združenia do zoznamu nevydá a spotrebiteľské združenie zo zoznamu podľa odseku 9 písm. f) nevyčiarkne.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 29, odsek 10
Predmet regulácie Vonkajšie výstrahy (Paragraf 29, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Nepriame právo Spotrebiteľské združenie zapísané v zozname
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74c9b74d303549a694ce9e