Základné informácie o regulácii

Regulácia
Zrušenie opatrenia o blokovaní
Citácia
Orgán dohľadu bezodkladne zruší opatrenie o blokovaní, ak pominul dôvod na jeho vydanie, alebo ak je neúčinné a je potrebné ho nahradiť iným opatrením o blokovaní podľa odseku 2.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 11, odsek 10
Predmet regulácie Predbežné opatrenie o blokovaní (Paragraf 11, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Zásada alebo princíp
Dotknuté subjekty
Povinnosť Orgán dohľadu
Nepriame právo Dohliadaná osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d742ea27d0f34620be73793