Základné informácie o regulácii

Regulácia
Zrušenie predbežného opatrenia
Citácia
Orgán dohľadu bezodkladne zruší predbežné opatrenie, ak pominul dôvod na jeho vydanie.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 10, odsek 9
Predmet regulácie Predbežné opatrenie (Paragraf 10, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Zásada alebo princíp
Dotknuté subjekty
Povinnosť Orgán dohľadu
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d742c177d0f340ae7e73787