Základné informácie o regulácii

Regulácia
Zverejňovanie a aktualizácia zoznamu osôb oprávnených zasielať vonkajšie výstrahy
Citácia
Ministerstvo hospodárstva zverejňuje a pravidelne aktualizuje zoznam na svojom webovom sídle.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 29, odsek 2
Predmet regulácie Vonkajšie výstrahy (Paragraf 29, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Zásada alebo princíp
Dotknuté subjekty
Povinnosť Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74c8624d3035f24994ce96