Osoba ktorá informáciu poskytla alebo ktorej sa informácia týka