Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR)

Táto stránka obsahuje prototyp Sémantickej mapy Nariadenia EÚ. Umožňuje vyhľadávanie a prácu s jednotlivými reguláciami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a tiež ukazuje regulácie relevantné pre jednotlivé subjekty Nariadenia.


Regulácie | Štruktúra dokumentu | Subjekty regulácie