Základné informácie o regulácii

Regulácia
Cieľ nariadenia
Citácia
Týmto nariadením sa chránia základné práva a slobody fyzických osôb, najmä ich právo na ochranu osobných údajov.
Legislatívna lokalizácia Kapitola I, Článok 1, odsek 2.
Predmet regulácie Predmet úpravy a ciele (Článok 1, Kapitola I)
Oblasť regulácie Vymedzenie
Druh regulácie Predmet úpravy
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883f6