Základné informácie o regulácii

Regulácia
Činnosť dozorného orgánu
Citácia
Každý dozorný orgán prispieva ku konzistentnému uplatňovaniu tohto nariadenia v celej Únii. Na tento účel dozorné orgány spolupracujú navzájom, ako aj s Komisiou v súlade s kapitolou VII.
Legislatívna lokalizácia Kapitola VI, Oddiel 1, Článok 51, odsek 2
Predmet regulácie Medzinárodná spolupráca na účely ochrany osobných údajov (Článok 50, Kapitola V)
Oblasť regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Druh regulácie Zásada alebo princíp
Dotknuté subjekty
Povinnosť Dozorný orgán
Nepriame právo Európska komisia
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f8844e