Základné informácie o regulácii

Regulácia
Forma a spôsob oznámenia podľa čl. 34 ods. 1 nariadenia
Citácia
Oznámenie dotknutej osobe uvedené v odseku 1 tohto článku obsahuje jasne a jednoducho formulovaný opis povahy porušenia ochrany osobných údajov a aspoň informácie a opatrenia uvedené v článku 33 ods. 3 písm. b), c) a d).
Legislatívna lokalizácia Kapitola IV, Oddiel 2, Článok 34, odsek 2
Predmet regulácie Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe (Článok 34, Oddiel 2, Kapitola IV)
Oblasť regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Druh regulácie Požiadavka
Dotknuté subjekty
Povinnosť Prevádzkovateľ
Nepriame právo Dotknutá osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883db