Základné informácie o regulácii

Regulácia
Garancia voľného pohybu osobných údajov
Citácia
Voľný pohyb osobných údajov v rámci Únie sa nesmie obmedziť ani zakázať z dôvodov súvisiacich s ochranou fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.
Legislatívna lokalizácia Kapitola I, Článok 1, odsek 3.
Predmet regulácie Predmet úpravy a ciele (Článok 1, Kapitola I)
Oblasť regulácie Povinnosť
Druh regulácie Zákaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Všetky subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883f6