Základné informácie o regulácii

Regulácia
Konanie v mene Európskeho výboru pre ochranu údajov
Citácia

Výbor zastupuje jeho predseda.

Legislatívna lokalizácia Kapitola VII, Oddiel 3, Článok 68, odsek 2
Predmet regulácie Európsky výbor pre ochranu údajov (Článok 68, Oddiel 3, Kapitola VII)
Oblasť regulácie Vymedzenie
Druh regulácie Pôsobnosť
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Predseda Európskeho výboru pre ochranu údajov
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88453