Základné informácie o regulácii

Regulácia
Konzultácie realizované počas prijímania návrhov legislatívnych aktov
Citácia

Členské štáty uskutočňujú s dozorným orgánom konzultácie počas prípravy návrhu legislatívneho opatrenia, ktoré má prijať národný parlament, alebo regulačného opatrenia založeného na takomto legislatívnom opatrení, ktoré sa týka spracúvania.

Legislatívna lokalizácia Kapitola IV, Oddiel 3, Článok 36, odsek 4
Predmet regulácie Predchádzajúca konzultácia (Článok 36, Oddiel 3, Kapitola IV)
Oblasť regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Druh regulácie Požiadavka
Dotknuté subjekty
Povinnosť Členské štáty
Nepriame právo Dozorný orgán
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f8844c