Základné informácie o regulácii

Regulácia
Konzultácie s treťou krajinou alebo medzinárodnou organizáciou
Citácia
Komisia začne konzultácie s treťou krajinou alebo medzinárodnou organizáciou s cieľom napraviť stav, ktorý viedol k rozhodnutiu prijatému podľa odseku 5.
Legislatívna lokalizácia Kapitola V, Článok 45, odsek 6
Predmet regulácie Všeobecná zásada prenosov (Článok 45, Kapitola V)
Oblasť regulácie Povinnosť
Druh regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Európska komisia
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883bf