Základné informácie o regulácii

Regulácia
Mechanizmy zjednodušenia podávania sťažností
Citácia
Každý dozorný orgán uľahčuje podávanie sťažností uvedených v odseku 1 písm. f), a to takými opatreniami, ako napríklad poskytnutím formulára sťažnosti, ktorý je možné tiež vyplniť elektronicky, nevylučujúc pritom iné prostriedky komunikácie.
Legislatívna lokalizácia Kapitola VI, Oddiel 2, Článok 57, odsek 2
Predmet regulácie Príslušnosť hlavného dozorného orgánu (Článok 57, Oddiel 2, Kapitola VI)
Oblasť regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Druh regulácie Zásada alebo princíp
Dotknuté subjekty
Povinnosť Dozorný orgán
Nepriame právo Všetky subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f8841c