Základné informácie o regulácii

Regulácia
Možnosti aplikácie dodatočných podmienok vrátane obmedzení
Citácia
Členské štáty môžu zachovať alebo zaviesť ďalšie podmienky vrátane obmedzení týkajúce sa spracúvania genetických údajov, biometrických údajov alebo údajov týkajúcich sa zdravia.
Legislatívna lokalizácia Kapitola II, Článok 9, odsek 4
Predmet regulácie Spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov (Článok 9, Kapitola II)
Oblasť regulácie Právo
Druh regulácie Oprávnenie
Dotknuté subjekty
Právo Členské štáty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883ff