Základné informácie o regulácii

Regulácia
Obmedzenie nepriaznivých dôsledkov na práva a slobody iných
Citácia
Právo získať kópiu uvedenú v odseku 3 nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.
Legislatívna lokalizácia Kapitola III, Oddiel 2, Článok 15, odsek 4
Predmet regulácie Právo dotknutej osoby na prístup k údajom (Článok 15, Oddiel 2, Kapitola III)
Oblasť regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Druh regulácie Zákaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Prevádzkovateľ
Nepriame právo Všetky subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f8843e