Základné informácie o regulácii

Regulácia
Obsah výročnej správy Európskeho výboru pre ochranu údajov
Citácia

Výročná správa obsahuje preskúmanie praktického uplatňovania usmernení, odporúčaní a najlepších postupov uvedených v článku 70 ods. 1 písm. l), ako aj záväzných rozhodnutí uvedených v článku 65.

Legislatívna lokalizácia Kapitola VII, Oddiel 3, Článok 71, odsek 2
Predmet regulácie Správy (Článok 71, Oddiel 3, Kapitola VII)
Oblasť regulácie Vymedzenie
Druh regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Európsky výbor pre ochranu údajov
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88455