Základné informácie o regulácii

Regulácia
Organizačné postavenie zodpovednej osoby
Citácia
Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ zabezpečia, aby zodpovedná osoba v súvislosti s plnením týchto úloh nedostávala žiadne pokyny. Prevádzkovateľ ani sprostredkovateľ ju nesmú odvolať alebo postihovať za výkon jej úloh. Zodpovedná osoba podlieha priamo najvyššiemu vedeniu prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa.
Legislatívna lokalizácia Kapitola IV, Oddiel 4, Článok 38, odsek 3
Predmet regulácie Postavenie zodpovednej osoby (Článok 38, Oddiel 4, Kapitola IV)
Oblasť regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Druh regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Prevádzkovateľ
Sprostredkovateľ
Nepriame právo Zodpovedná osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883be