Základné informácie o regulácii

Regulácia
Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov sprostredkovateľom prevádzkovateľovi
Citácia
Sprostredkovateľ podá prevádzkovateľovi oznámenie bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o porušení ochrany osobných údajov dozvedel.
Legislatívna lokalizácia Kapitola IV, Oddiel 2, Článok 33, odsek 2
Predmet regulácie Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dozornému orgánu (Článok 33, Oddiel 2, Kapitola IV)
Oblasť regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Druh regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Sprostredkovateľ
Nepriame právo Prevádzkovateľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88449