Základné informácie o regulácii

Regulácia
Oznamovacia povinnosť členského štátu v zmysle čl. 84 ods. 1 nariadenia
Citácia
Každý členský štát oznámi Komisii do 25. mája 2018 ustanovenia svojich právnych predpisov, ktoré prijme podľa odseku 1, a bezodkladne oznámi aj všetky následné zmeny, ktoré sa týchto ustanovení týkajú.
Legislatívna lokalizácia Kapitola VIII, Článok 84, odsek 2
Predmet regulácie Sankcie (Článok 84, Kapitola VIII)
Oblasť regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Druh regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Členské štáty
Nepriame právo Európska komisia
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883c7