Základné informácie o regulácii

Regulácia
Oznamovacia povinnosť členského štátu v zmysle Kapitoly VI nariadenia
Citácia
Každý členský štát oznámi Komisii ustanovenia svojho práva, ktoré prijme podľa tejto kapitoly, do 25. mája 2018 a bezodkladne oznámi všetky následné zmeny, ktoré sa týkajú týchto ustanovení.
Legislatívna lokalizácia Kapitola VI, Oddiel 1, Článok 51, odsek 4
Predmet regulácie Medzinárodná spolupráca na účely ochrany osobných údajov (Článok 50, Kapitola V)
Oblasť regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Druh regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Členské štáty
Nepriame právo Európska komisia
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f8844e