Základné informácie o regulácii

Regulácia
Oznamovanie dodatočných informácií pri porušení ochrany osobných údajov
Citácia
V rozsahu, v akom nie je možné poskytnúť informácie súčasne, možno informácie poskytnúť vo viacerých etapách bez ďalšieho zbytočného odkladu.
Legislatívna lokalizácia Kapitola IV, Oddiel 2, Článok 33, odsek 4
Predmet regulácie Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dozornému orgánu (Článok 33, Oddiel 2, Kapitola IV)
Oblasť regulácie Právo
Druh regulácie Právo
Dotknuté subjekty
Nepriame právo Prevádzkovateľ
Sprostredkovateľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88449