Základné informácie o regulácii

Regulácia
Oznamovanie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe
Citácia
V prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany osobných údajov dotknutej osobe.
Legislatívna lokalizácia Kapitola IV, Oddiel 2, Článok 34, odsek 1
Predmet regulácie Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe (Článok 34, Oddiel 2, Kapitola IV)
Oblasť regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Druh regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Prevádzkovateľ
Nepriame právo Dotknutá osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883db