Základné informácie o regulácii

Regulácia
Plnenie úloh sekretariátu Európskeho výboru pre ochranu údajov
Citácia

Sekretariát plní svoje úlohy výlučne na základe pokynov predsedu výboru.

Legislatívna lokalizácia Kapitola VII, Oddiel 3, Článok 75, odsek 2
Predmet regulácie Sekretariát (Článok 75, Oddiel 3, Kapitola VII)
Oblasť regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Druh regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Sekretariát Európskeho výboru pre ochranu osobných údajov
Nepriame právo Predseda Európskeho výboru pre ochranu údajov
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88459