Základné informácie o regulácii

Regulácia
Poskytovanie informácií medzi vedúcim dozorným orgánom a dotknutými dozornými orgánmi
Citácia
Vedúci dozorný orgán a iné dotknuté dozorné orgány si navzájom v elektronickej forme a s štandardizovaného formátu poskytujú informácie, ktoré sa požadujú v rámci tohto článku.
Legislatívna lokalizácia Kapitola VII, Oddiel 1, Článok 60, odsek 12
Predmet regulácie Právomoci (Článok 60, Oddiel 1, Kapitola VII)
Oblasť regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Druh regulácie Zásada alebo princíp
Dotknuté subjekty
Povinnosť Dotknutý dozorný orgán (orgány)
Vedúci dozorný orgán
Nepriame právo Dotknutý dozorný orgán (orgány)
Vedúci dozorný orgán
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88426