Základné informácie o regulácii

Regulácia
Postup vedúceho dozorného orgánu v prípade súhlasu s podanou námietkou
Citácia
Ak má vedúci dozorný orgán v úmysle podanej relevantnej a odôvodnenej námietke vyhovieť, predloží iným dotknutým dozorným orgánom revidovaný návrh rozhodnutia na účely vyjadrenia stanoviska. Tento revidovaný návrh rozhodnutia podlieha postupu uvedenému v odseku 4 v lehote dvoch týždňov.
Legislatívna lokalizácia Kapitola VII, Oddiel 1, Článok 60, odsek 5
Predmet regulácie Právomoci (Článok 60, Oddiel 1, Kapitola VII)
Oblasť regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Druh regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Vedúci dozorný orgán
Nepriame právo Dotknutý dozorný orgán (orgány)
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88426