Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosť preukázania súhlasu so spracúvaním osobných údajov
Citácia
Ak je spracúvanie založené na súhlase, prevádzkovateľ musí vedieť preukázať, že dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.
Legislatívna lokalizácia Kapitola II, Článok 7, odsek 1
Predmet regulácie Podmienky vyjadrenia súhlasu (Článok 7, Kapitola II)
Oblasť regulácie Povinnosť
Druh regulácie Požiadavka
Dotknuté subjekty
Povinnosť Prevádzkovateľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883b1