Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosti prevádzkovateľa a sprostredkovateľa v kontexte zodpovednej osoby
Citácia
Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ zabezpečia, aby bola zodpovedná osoba riadnym spôsobom a zapojená do všetkých záležitostí, ktoré súvisia s ochranou osobných údajov.
Legislatívna lokalizácia Kapitola IV, Oddiel 4, Článok 38, odsek 1
Predmet regulácie Postavenie zodpovednej osoby (Článok 38, Oddiel 4, Kapitola IV)
Oblasť regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Druh regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Prevádzkovateľ
Sprostredkovateľ
Nepriame právo Zodpovedná osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883be