Základné informácie o regulácii

Regulácia
Predmet nariadenia
Citácia

Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá ochrany fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a pravidlá týkajúce sa voľného pohybu osobných údajov.

Legislatívna lokalizácia Kapitola I, Článok 1, odsek 1.
Predmet regulácie Predmet úpravy a ciele (Článok 1, Kapitola I)
Oblasť regulácie Vymedzenie
Druh regulácie Pôsobnosť
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883f6