Základné informácie o regulácii

Regulácia
Prerušenie konania súdom, ktorý nezačal konať ako prvý
Citácia
Ak na súde iného členského štátu prebieha konanie týkajúce sa rovnakej veci spracúvania rovnakým prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, môže každý príslušný súd, ktorý nezačal konať ako prvý, svoje konanie prerušiť.
Legislatívna lokalizácia Kapitola VIII, Článok 81, odsek 2
Predmet regulácie Prerušenie konania (Článok 81, Kapitola VIII)
Oblasť regulácie Právo
Druh regulácie Oprávnenie
Dotknuté subjekty
Právo Súd ktorý nezačal konať ako prvý
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883fe