Základné informácie o regulácii

Regulácia
Príslušnosť súdu vo veci podania návrhu na náhradu škody
Citácia
Návrhy na začatie súdnych konaní na účely uplatnenia práva na náhradu škody sa podávajú na príslušné podľa práva členského štátu uvedeného v článku 79 ods. 2.
Legislatívna lokalizácia Kapitola VIII, Článok 82, odsek 6
Predmet regulácie Prerušenie konania (Článok 82, Kapitola VIII)
Oblasť regulácie Vymedzenie
Druh regulácie Pôsobnosť
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88411