Základné informácie o regulácii

Regulácia
Rozhodnutie vedúceho dozorného orgánu o odmietnutí prípadu
Citácia
Ak vedúci dozorný orgán rozhodne, že sa prípadom nebude zaoberať, v súlade s článkami 61 a 62 sa prípadom bude zaoberať dozorný orgán, ktorý informoval vedúci dozorný orgán.
Legislatívna lokalizácia Kapitola VI, Oddiel 2, Článok 56, odsek 5
Predmet regulácie Príslušnosť hlavného dozorného orgánu (Článok 56, Oddiel 2, Kapitola VI)
Oblasť regulácie Povinnosť
Druh regulácie Zásada alebo princíp
Dotknuté subjekty
Právo Vedúci dozorný orgán
Povinnosť Dozorný orgán
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883b4