Základné informácie o regulácii

Regulácia
Rozsah spolupráce Európskeho výboru pre ochranu údajov a sekretariátu
Citácia

Sekretariát poskytuje výboru analytickú, administratívnu a logistickú podporu.

Legislatívna lokalizácia Kapitola VII, Oddiel 3, Článok 75, odsek 5
Predmet regulácie Sekretariát (Článok 75, Oddiel 3, Kapitola VII)
Oblasť regulácie Právo
Druh regulácie Právo
Dotknuté subjekty
Nepriame právo Európsky výbor pre ochranu údajov
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88459