Základné informácie o regulácii

Regulácia
Sekretariát Európskeho výboru pre ochranu údajov
Citácia

Výbor má sekretariát, ktorý mu poskytuje európsky dozorný úradník pre ochranu údajov.

Legislatívna lokalizácia Kapitola VII, Oddiel 3, Článok 75, odsek 1
Predmet regulácie Sekretariát (Článok 75, Oddiel 3, Kapitola VII)
Oblasť regulácie Povinnosť
Druh regulácie Požiadavka
Dotknuté subjekty
Nepriama povinnoť Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88459