Základné informácie o regulácii

Regulácia
Skupina podnikov
Citácia
Na účely tohto nariadenia:
„skupina podnikov“ je riadiaci podnik a ním riadené podniky;
Legislatívna lokalizácia Kapitola I, Článok 4, odsek 19
Predmet regulácie Vymedzenie pojmov (Článok 4, Kapitola I)
Oblasť regulácie Vymedzenie
Druh regulácie Vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f8841a