Základné informácie o regulácii

Regulácia
Špecifiká pôsobnosti nariadenia vo vzťahu k smernici 2002/58/ES
Citácia
Týmto nariadením sa fyzickým či právnickým osobám neukladajú dodatočné povinnosti, pokiaľ ide o spracúvanie v súvislosti s poskytovaním verejne dostupných elektronických komunikačných služieb vo verejných komunikačných sieťach v Únii, v prípadoch, keď podliehajú konkrétnym povinnostiam s rovnakým cieľom stanoveným v smernici 2002/58/ES.
Legislatívna lokalizácia Kapitola XI, Článok 95
Predmet regulácie Vzťah k smernici 2002/58/ES (Článok 95, Kapitola XI)
Oblasť regulácie Vymedzenie
Druh regulácie Pôsobnosť
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883d1