Základné informácie o regulácii

Regulácia
Spoločná certifikácia a európska pečať ochrany údajov
Citácia
Certifikáciu podľa tohto článku vydajú certifikačné subjekty uvedené v článku 43 alebo príslušný dozorný orgán na základe kritérií schválených uvedeným príslušným dozorným orgánom podľa článku 58 ods. 3 alebo kritérií schválených výborom podľa článku 63. Ak kritériá schvaľuje výbor, môže to viesť k spoločnej certifikácii, európskej pečati ochrany údajov.
Legislatívna lokalizácia Kapitola IV, Oddiel 4, Článok 42, odsek 5
Predmet regulácie Certifikácia (Článok 42, Oddiel 5, Kapitola IV)
Oblasť regulácie Povinnosť
Druh regulácie Zásada alebo princíp
Dotknuté subjekty
Nepriama povinnoť Certifikačný subjekt
Dozorný orgán
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88406