Základné informácie o regulácii

Regulácia
Spolupráca s dozorným orgánom
Citácia
Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ a v príslušnom prípade ich zástupcovia na požiadanie spolupracujú s dozorným orgánom pri výkone jeho úloh.
Legislatívna lokalizácia Kapitola IV, Oddiel 1, Článok 31
Predmet regulácie Spolupráca s dozorným orgánom (Článok 31, Oddiel 1, Kapitola IV)
Oblasť regulácie Povinnosť
Druh regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Zástupca prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883e6