Základné informácie o regulácii

Regulácia
Spracúvanie národného identifikačného čísla
Citácia
Členské štáty môžu stanoviť podrobnejšie osobitné podmienky spracúvania národného identifikačného čísla alebo akéhokoľvek iného identifikátora všeobecného uplatnenia. V uvedenom prípade sa národné identifikačné číslo alebo akýkoľvek iný identifikátor všeobecného uplatnenia používajú len v rámci primeraných záruk v súvislosti s právami a slobodami dotknutej osoby podľa tohto nariadenia.
Legislatívna lokalizácia Kapitola IX, Článok 87
Predmet regulácie Spracúvanie národného identifikačného čísla (Článok 87, Kapitola IX)
Oblasť regulácie Právo
Druh regulácie Právo
Dotknuté subjekty
Právo Členské štáty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88405